Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Valmistuuko koulutuksesta sisustussuunnittelijaksi?

Sisustussuunnittelija-nimike on ns. vapaa nimike, eikä ole olemassa koulutusta, joka siihen suoraan valmistaisi. Kuka tahansa voi käyttää kyseistä nimikettä. Koulutuksemme antaa valmiudet toimia sisustusalan tehtävissä ja useat sisustussuunnittelijan koulutuksestamme valmistuneet toimivat sisustussuunnittelijan nimikkeellä. 

Meiltä valmistuneet saavat lisätä ammattinimikkeensä perään lyhenteen ‘SisAk’!

Olemme yksityinen ja koko Suomen kattava kouluttaja ja koulutuksistamme valmistuu vuodessa noin 250 oppilasta. Koulutuksemme on maksullinen ja kaikille avoin. Kiinnostus sisustusalaa kohtaan sekä omatoimisuus on suotavaa – erityisiä pääsyvaatimuksia ei ole.

Saako sisustuskoulutuksesta sisustussuunnittelijan tutkintonimikettä?

Sisustussuunnittelijan koulutus ei johda viralliseen ammattitutkintoon. Suomessa ei ole olemassa suunnittelupainotteista ammattitutkintoa . Jotkut oppilaitokset saattavat tarjota tutkinto-nimikkeellä sisustussuunnittelun koulutusta, mutta tämäkään ei ole viralliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutus on ns. aikuisopiskelua ja voit opiskella työsi ohessa. Tutkintoon johtavat opiskelut ovat opetushallituksen hyväksymiä ja huomattavasti pidempiä koulutuksia.

Kuuluuko sisustussuunnittelukoulutuksenne opintotuen ja opintovapaan yms. tuen piiriin?

Sisustussuunnittelijan koulutuksessa opintotukea ei ole mahdollista saada, koska opiskelu ei johda ammattitutkintoon, eikä ole kokopäiväistä. Opintovapaasta sekä esim. aikuiskoulutustuesta kannattaa kysyä sitä myöntävältä taholta.

Saako opinnoista opintoviikkoja tai opintopisteitä?

Opintopisteitä tai opintoviikkoja kartuttavat koulutukset ovat yleensä tutkintoon johtavia, opetushallituksen hyväksymiä ja huomattavasti pidempiä koulutuksia. Laajasta sisustussuunnittelukoulutuksesta ei kerry opintoviikkoja tai opintopisteitä.

On huomattava, että opintopisteet eivät kerro oppimisen tasosta. Yhden opintopisteen suoritus vastaa 27 tunnin työpanosta, mutta vaatimustaso ko. työpanoksessa saattaa vaihdella suurestikin. Opintopisteet mittaavat siis opiskelijan työn määrää, mutta eivät sen laatua. Myös varsinainen työmäärän mitoitus voi vaihdella eri kouluissa ja jopa niiden sisällä. Näet koulutuksemme laajuuden opetustunteina, itseopiskeluajan määrä riippuu oppijasta itsestään.

Miten korvaan menetetyn luentopäivän?

Saat luentomateriaalin kaikista luentokerroista ja jos haluat, voit korvata lähiopetusryhmän menetetyn luennon toisen ryhmän tai kaupungin luentokerralla ellei toisin sovita. Kaikki etäluennot tallennetaan ja mikäli et pääse osallistumaan, voit tilata luentotallenteen luennon jälkeen. Luennot ovat pääsääntöisesti katsottavissa rajoitetun ajan luennon jälkeen. Emme hyvitä erikseen menetettyjä luentokertoja.

Tarvitseeko minun jo osata piirtää?

Sinun ei tarvitse osata piirtää! Koulutuksen mittaan opit piirtämään ammattimaisesti pohja- ja projektiopiirroksia mittakaavassa. Kokeneen kouluttajan ohjauksessa opit ottamaan mittoja pohjakuvista, piirtämään kuvia eri mittasuhteissa yhdensuuntaisuusprojektioina sekä yksinkertaistetun perspektiivipiirtämisen keinoin. Opit usean harjoitustehtävän myötä planssitekniikkaa, käsin luonnostamista, eri piirtämistapoja, kynien käyttämistä sekä kuinka yhdistää käsin piirtämistä ja 3D-piirtämistä. Luennoilla opittuja asioita syvennetään itsenäisesti tehdyn suunnittelutyön kautta.

Tietokoneavusteisen suunnittelun osuudessa opit tekemään tiloista 3D-kuvia SketchUp-ohjelmalla. Saat valmiudet tuottaa suunnittelemistasi tiloista pohjapiirroksia ja 3D-malleja tietokonetta käyttäen.

Jos haluan keskeyttää koulutuksen, hyvitetäänkö se minulle?

Myöhemmin kuin 21 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitetaan 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu koulutukseen tai keskeyttää sen, veloitetaan koko maksu. Peruutus on toimitettava kirjallisena koulutusjohtaja Heidi Lindholmille (heidi.lindholm@sisustusakatemia.fi).

Voinko maksaa koulutuksen pienemmissä erissä?

Koulutuksemme voi oletuksena maksaa joko yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä mutta mikäli haluat pilkkoa maksun vielä pienempiin osiin ja maksaa esimerkiksi kerran kuussa, sekin onnistuu. Maksuihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä koulutusjohtajaamme Heidi Lindholmiin: heidi.lindholm@sisustusakatemia.fi / puh 0400 198 588.

Millaisen tietokoneen tarvitsen?

Periaatteessa aivan tavallinen tietokone riittää hyvin, sillä suunnittelutöitä varten ei ole pakko olla edes tietokonetta! Sen sijaan jos sinua kiinnostaa SketchUp-ohjelmiston käyttö, alla olevasta linkistä löydät SketchUp-kouluttajamme Lasse Homen antamaa infoa tietokoneesta, jolla ohjelmisto pyörii hyvin: 

Tallennetaanko kaikki Sisustusakatemian koulutusten luennot ja voiko ne katsoa myöhemmin?

Kaupunkikohtaisessa Sisustussuunnittelijan koulutuksen lähiopetuksessa luentoja ei tallenneta – ainoan poikkeuksen tähän muodostavat koulutuksen SketchUp-osuudet, jotka tallennetaan.

Verkko-Sisustusakatemiassa tallennetaan kaikki luennot ja tallenteet ovat katsottavissa 14 vuorokautta luentopäivän jälkeen. 

Saako sisustuskoulutuksesta todistuksen?

Koulutuksesta saa todistuksen ja tehdystä projektityöstä erillisen kirjallisen arvioinnin.

Miten oppilaat ovat työllistyneet koulutuksen jälkeen?

Sisustusakatemian koulutuksilla on laadukas maine sisustusalalla. Alan yrityksiltä tulee säännöllisesti työtarjouksia valmistuville oppilaillemme ja oppilaat pääsevät koulutuksen aikana harjoittelemaan oikeilla suunnitteluprojekteilla.

Sisustusakatemiasta valmistuvat suunnittelijat saavat uutta näkemystä alaan sekä rohkeutta toteuttaa unelmiaan – olet jo varmasti törmännytkin Sisustusakatemiasta valmistuviin alan yrittäjiin! Koulutuksessamme on myös paljon oppilaita, jotka opiskelevat sisustamista omaksi iloksi.

Miten Verkko-Sisustusakatemian koulutus eroaa perinteisestä Sisustusakatemian koulutuksesta?

Verkko-Sisustusakatemian koulutus on sisällöltään sama kuin lähiopetuspainotteinen Sisustusakatemian sisustussuunnittelukoulutus. Myös Verkko-Sisustusakatemiassa opiskelu tapahtuu aikataulun mukaisesti. Vaikka Verkko-SisAk on etäopiskelupainotteinen, luennot ovat vuorovaikutteisia ja etäluennoillakin on keskustelua, johon saa halutessaan osallistua. Luennot nauhoitetaan, eli mikäli et pääse osallistumaan opetukseen, saat luennon nauhoitteena. Luennot ovat pääsääntöisesti katsottavissa 14 vrk luennon jälkeen.

Miksi Verkko-Sisustusakatemian sisustussuunnittelukoulutus kestää n. 1,5 vuotta ja lähiopetuspainotteisten ryhmien vuoden?

Verkko-Sisustusakatemiassa opetus jaksotetaan pidemmälle ajalle, koska otamme opinnoissa huomioon mm. koko Suomen koululaisten loma-ajat. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi talvilomien osalta sitä, että opetustaukoa on viikot 8-10,  jotta meidänkin oppilaamme voivat lomailla perheidensä kanssa eikä luentoja tai etätöitä jää rästiin sen vuoksi. Näille viikoille on kuitenkin järjestetty tehtävää, joten halutessaan luentotaukoajan voi hyödyntää itsenäisesti opiskellen ja vaikkapa etätyötehtäviä tehden. Laajuudeltaan verkko- ja lähiopetuskoulutus vastaavat toisiaan.

Verkko-SisAk on ollut myös yrittäjien ja vuorotyössä käyvien suosiossa ja heiltä on tullut kiitosta riittävän pitkistä väleistä esim. etätyötehtävien palauttamisten suhteen. Myös ulkomailla opiskelevien on mahdollista opiskella suurestakin aikaerosta huolimatta, kun opiskelutahti ei ole yhtä tiivis kuin lähiopetuspainotteisessa Sisustusakatemiassa. Näin opiskelu ei kuormita liikaa muuta elämää ja SisAk-opiskelusta saa kaiken mahdollisen irti.

Voiko Verkko-Sisustusakatemian koulutuksessa osallistua myös yritysvierailuille?

Verkko-Sisustusakatemiassa opiskelu suoritetaan täysin etänä / verkossa, eikä lähikoulutuspäiviä ole – näin ollen verkko-koulutukseen osallistuva ei myöskään voi osallistua yritysvierailukäynneille. 

Jos sinua kiinnostaa yritysvierailut, kannattaa harkita kaupunkikohtaiseen opetukseen osallistumista verkon sijaan! Sisustusakatemia toimii Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. 

Katso oppilaiden tarinoita KOKEMUKSIA-sivulta.